"We do not see things as they are. We see them as we are."
Talmud

Het AL, Bedrijfs begeleiding

Je bent een betekenisvol persoon verloren, je bent door omstandigheden in een rouwproces gekomen, je hebt nood aan een veilige plek om je emoties te kunnen uiten?

   •   Je voelt een leegte in jezelf, je voelt je alleen.
   •   Je voelt je somber, zwaarmoedig, verdrietig.
   •   Je draait in een cirkel en geraakt er niet uit.
   •   Je voelt je onbegrepen.
   •   Je voelt je niet meer je eigen zelf.
   •   Je lijdt psychisch en fysisch.
   •   Je hebt veel vragen, belangrijke levensvragen.
   •   Het leven is hard voor jou.

 

Herken je dit?

Herken je dit, dan is mijn rouwzorg iets voor jou. Ik ondersteun mensen die te maken hebben met verlies, zodat ze op hun eigen tempo het leven van elke dag weer kunnen opnemen en de leegte in henzelf terug kunnen opvullen.

 

Visie

Er bestaat geen eenduidige manier om te zeggen hoe men de draad van het leven terug kan opnemen. Ieder mens is uniek en ervaart de emoties van pijn, verdriet, angst en boosheid op zijn eigen, unieke wijze. Stil en aandachtig luisteren kan de heftigheid van de emoties verminderen. Vaak wordt er meer gezegd tussen de woorden door, gelezen tussen de regels door, hoort men meer dan alleen wat gezegd of gezwegen wordt. Je inleven in emoties van anderen en hiervoor begrip opbrengen zorgt ervoor dat de rouwende zijn acceptatie verhoogt, zijn visie verruimt, tot Hogere wijsheid komt en hierdoor de stroom van het leven terug opneemt. Tijd en een luisterend oor zijn vaak noodzakelijk om tot waar begrip te komen.